Kontrola topidel

Podle nového zákona je každý provozovatel topidla o výkonu od 10kW výše, povinen nejpozději

do 31.12.2016 nechat provést kontrolu, včetně zápisu oprávněnou osobou. V případě nesplnění

této povinosti hrozí pokuta 20 tísíc fyzické osobě a 50 tisíc právnické osobě.

Toto se tedy týká většiny krbů a kachlových kamen s teplovodním výměníkem.

Tato kontrola se musí provádět každé dva roky!

Tuto kontrolu si můžete objednat u naší firmy na telefonu: 722 056 452

(Kontroly provádíme u všech krbových vložek BEF a u ostatních námi dodávaných topidel.)